berndwuersching:

Peter RiekBelgrad Blackout, 2012aluminium und lacquer on paper, 70x50 cm

berndwuersching:

Peter Riek
Belgrad Blackout, 2012
aluminium und lacquer on paper, 70x50 cm